COVID-19

En quins casos s’ha de portar mascareta?

Actualment és obligatori portar mascareta:

Per a totes les persones de 6 anys o més, a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús
públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal
de 2 metres.
No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin
contraindicat per raó de salut o discapacitat.

Cal recordar que l'ús de mascareta també és obligatori en els centres sanitaris.

I se'n recomana l'ús: Per a tos els infants d'entre 3 i 5 anys, en els mateixos casos en què és obligatori per a la
resta de persones. A casa, quan s’estigui en situació d'aïllament per diagnòstic o sospita de diagnòstic, i quan
s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d'estar malalta.


Quines són les zones d’actuació de neteja i desinfecció dels apartaments?

Les zones, punts i objectes més comuns on pot haver major risc de contacte amb les mans són:

A les habitacions: tauletes de nit, llits, mobles del dormitori, poms de les portes i d’armaris, llums de taula, cadires o butaques, etc.

Lavabos: superfícies del bany, l’inodor, aixetes, armaris, etc.

Cuines: superfícies de treball, poms d’armaris i calaixos, aixetes, taules i cadires, manetes d’electrodomèstics, etc.

General: telèfons, comandaments a distància, poms de porta i d’armaris, taules, cadires, butaques, sofàs, interruptors, tauletes, televisions, etc.

Zones comunes de comunitats de veïns: baranes, poms de les portes, polsadors, intèrfons, ascensor, bústies, etc. Diariament.

Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, fregones, guants) són d'un sol ús per a cada apartament.


Quins són els productes de neteja i desinfectants que utilitzem? 

Els nostres apartaments estan desinfectats de manera continua per HOME SERVICE, empresa de neteja espacialitzada que segueix els protocols d'higiene i seguretat per coronavirus.

Concentrat per a dilució bactericida, fungicida i viricida. Ecomix Pure Desinfectant


Lliurament de claus segura

La recollida/entrega de les claus a l'hotel serà a través d'una mampara de protecció i les claus estaran a l'interior d'una bossa d'un sol ús.